O nás

Postaráme se o vaše zdraví.

Jsme soukromá ambulance praktických lékařů pro dospělé, navazujících interních oborů a dermatologie. Poskytujeme zdravotní péči na území hlavního města Prahy. 

nefromed-praha

Naprostá většina zdravotní péče je kryta z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nabízíme však i zdravotní péči samoplátcům.

Řídíme se zásadou, že zdravotní péče má být komplexní a preventivně zaměřená. Proto pro naše pacienty vždy zajišťujeme také návaznou péči, ať již ambulantní nebo v případě potřeby i lůžkovou s preferencí spolupracujících nemocnic.

Víme, že čas je drahý nejen pro nás, ale i pro naše pacienty. Naše pracoviště objednává k vyšetření zásadně na konkrétní hodinu, abychom svým pacientům ušetřili čas a eliminovali zbytečné ztráty v čekárnách.

Naši lékaři jsou vysoce erudovaní profesionálové zcela orientovaní ve svých oborech. Tvoříme kompaktní tým, proto je zcela jednoduché zajistit potřebnou návaznou péči prakticky bez odkladu.

Disponujeme moderním vybavením, přístrojovou a zobrazovací technikou. Při budování našeho zařízení jsme měli na zřeteli především komfort pro pacienty, vysokou odbornou úroveň a profesionální charakter našich ambulancí.

Sázíme na kvalitu. O roku 2013 jsme společností akreditovanou v systému kvality ISO 2009, kvalita a dodržování standardů jsou každoročně auditovány.

Nabízíme spektrum oborů lékařské péče pod jednou střechou

nefromed-praha1 

 • zajištění ordinačních hodin na pracovišti poliklinika Africká 687/36, 160 00 Praha 6-Vokovice od ranních do večerních hodin
 • objednání klientů na předem zvolený čas bez nutnosti dlouhého čekání na ošetření
 • stálá snaha o zvyšování spokojenosti klientů
 • zvyšování odborné kvality našeho personálu účastí na odborných školeních a kongresech
 • poskytování "standardních" služeb hrazených zdravotními pojišťovnami
 • poskytování rovněž "nadstandardních" služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
 • možnost kontaktu s lékařem prostřednictvím e-mailu/telefonu
 • zajištění spolupráce s dalšími specialisty na místě - chirurgie, gynekologie, neurologie, oční, kardiologie...
 • zajištění spolupráce s lůžkovými zařízeními - Nemocnice Na Homolce, IKEM, Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice.

1G4C5207

Historie

Společnost byla založena v roce 2003 v podobě samostatné interní a nefrologické ambulance a od té doby byla postupně rozšířena do víceoborového pracoviště. V současné době provozujeme polikliniku v Evropské ulici v Praze 6.

 • V roce 2004 byla otevřena interní a nefrologická ambulance
 • V roce 2005 byla otevřena sonografická ambulance
 • V roce 2007 bylo rozšířeno o pracoviště praktického lékaře
 • V roce 2010 byly otevřeny ordinace diabetologie a endokrinologie
 • V roce 2012 bylo otevřeno nové pracoviště endokrinologie a diabetologie v poliklinice Pod Marjánkou v Břevnově
 • V roce 2012 bylo otevřeno nové pracoviště alergologie a klinické imunologie v poliklinice Pod Marjánkou v Břevnově
 • V roce 7.5.2018 proběhlo stěhování polikliniky. Od této doby nás najdete na adrese Africká 687/36, Praha 6 - Vokovice. Ordinace Pod Marjánkou v Břevnově - byla uzavřena.
 • V roce 3.2019 byla otevřena kardiologická ambulance
 • V roce 2019 byla otevřena kožní ambulance
 • V 11.2019 byla uzavřena pobočka Bechyňova 2571/3, 160 00 Praha 6