Naši lékaři

Naši lékaři jsou vysoce erudovaní profesionálové zcela orientovaní ve svých oborech. Usměvavé zdravotní sestry připravují příjemné prostředí pro pacienty. Tvoříme kompaktní tým, proto je zcela jednoduché zajistit potřebnou návaznou péči prakticky bez odkladu.

nefromed-praha 

Seznamte se s lékařským týmem, který pečuje o vaše zdraví:

MUDr. Martin Lukáč

Kde se potkáte:

Kontakt: lukac@nefromed.cz

 • Vzdělání: absolvoval Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze, na níž promoval v roce 1987.
 • Po promoci nastoupil na III. interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí n. Labem.
 • Od roku 1989 pracoval na Klinice nefrologie IKEM, kde se věnoval především dlouhodobým komplikací chronického selhání ledvin, včasnou diagnostikou a léčbou skeletu, péči o pacienty s úplným selháním ledvin a v transplanatačním programu.
 • 1991 složil atestace I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1995 nástavbovou atestaci z nefrologie.
 • Roku 2004 – získal specializovanou způsobilost vnitřním lékařství.
 • Je držitelem primářské licence České lékařské komory pro obor nefrologie a funkční licence pro abdominální sonografii. 
 • Od roku 2004 pracuje jako vedoucí lékař Nefromed s.r.o.
 • Je členem České nefrologické společnosti, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu, European Dialysis and Transplant Assosiation, České společnosti pro atherosklerosu.

MUDr. Zdislava Kasalová

Kde se potkáte: Angiologie (cévní)

Kontakt:  zdislava.kasalova@nefromed.cz

 • Vzdělání: lékařská fakulta V Praze.
 • První a druhá atestace z vnitřního lékařství a specializační atestace z angiologie.
 • Interní klinika FNKV, vedoucí angiologické ambulance.
 • 2008 – 2017 byla primářkou Kardio-angiologického oddělení na Poliklinice Budějovická.
 • 2018 – dosud Angiologická ambulance, Poliklinika Nefromed.
 • První a druhá atestace z vnitřního lékařství a specializační atestace z angiologie.
 • Pravidelně publikuje zejména práce o problematice cévních obliterací, ambulantní léčbě hluboké trombózy, diabetické nohy, kompresivní léčbě žilních. onemocnění a aplikaci medicíny prokázaných faktů v angiologii.
 • Autorský překlad monografie ABC cévních onemocnění ve spolupráci s British Medical Journal. 
 • Hlavní odborné zaměření – vyšetřování a léčba žilních a tepenných onemocnění.
 • Rutinní praxe ve vyšetření duplexní sonografií a digitální prstovou fotopletyzmografií.
 • Podle dat z kartoték měla dosud v péči více než 10 000 pacientů s významným podílem mimopražských superkonziliárních vyšetření.
 • Účast na několika mezinárodních klinických lékových studiích.
 • Dlouhodobě pracovala ve výboru Angiologické společnosti ČLS JEP a byla jmenována jeho čestnou členkou. Dále je členkou flebologické a lymfologické společnosti ČLS JEP.

Zahraniční stáže: 

 • Angiochirurgická klinika, Washington, prof. Nevill,
 • Dermatologická klinika, Vídeň, prof. Partsch

MUDr. Hana Jandíková, PhD.

Kde se potkáte: Diabetologie

Kontakt: hana.jandikova@nefromed.cz

Vzdělání:  

 • 12/2015 - atestace v oboru Diabetologie a endokrinologie
 • 2009 – 2013 - Postgraduální studium 1.LFUK v Endokrinologickém ústavu, téma: Neurosteroidy v endokrinních regulacích
 • 2003 – 2009 - Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství  

Zaměstnání:

 • 9/2019 - dodnes - Nefromed - ambulance endokrinologie a diabetologie
 • 4/2018 - dodnes - Canadian Medical – ambulance endokrinologie a diabetologie
 • 10/2016 - 9/2017 - III. Interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu VFN v Praze a 1.LF
 • 7/2015 - 9/2020 - Polymedica Chodov s.r.o. – ambulance endokrinologie
 • 10/2010 - 4/2014 - Společný příjem interně nemocných, VFN
 • 8/2009 - 9/2016 - Endokrinologický ústav, Praha

Odborné praxe:

 • 11/2009 - 04/2014 - odborné stáže v přípravě k atestaci v rámci VFN, IKEM, FNMotol
 • 12/2010 - Department of Endocrinology, Barts and the London Medical School, Londýn - klinická stáž
 • 04-07/2008 - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Německo, (projekt Erasmus/Sokrates), klinická praxe v interní medicíně na Universitätsklinikum Düsseldorf, spoluřešitel vědeckého projektu, Klinika Endokrinologie

Členství v odborných společnostech:

 • Endokrinologická společnost, České lékařské společnosti J.E.P.
 • European Society of Endocrinology

MUDr. Jana Kiliánová

Kde se potkáte: 

Kontakt: jana.kilianova@nefromed.cz

Vzdělání:

 • 1988 - 1994 - 3.lékařská fakulta UK Praha
 • 2000 - Atestace I. stupně z vnitřního lékařství
 • 19.6. 2006 - specializovaná způsobilost k výkonu v oboru praktické lékařství pro dospělé
 • 2007 - Atestace II. stupně z vnitřního lékařství
 • Diplom celoživotního vzdělávání – platnost do 25.9.2024
 • Člen České společnosti pro hypertenzi

 Licence a kurzy:

 • Kurz abdominální sonografie 4. - 13.4.1998 (FTN Praha )
 • Duplexní sonografie periferních tepen: 7- 18.4. 2003 (VFN Praha)

Licence udělené českou lékařskou komorou:

 • K výkonu soukromé praxe a lektora v oboru: vnitřní lékařství
 • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru: vnitřní lékařství

MUDr. Jitka Pečírková (Horníková)

Kde se potkáte: Praktický lékař pro dospělé

Kontakt: jitka.pecirkova@nefromed.cz

Vzdělání:

 • 1990 maturita na Gymnázium W. Piecka, Praha 2
 • 1997 absolvovala 1. LF UK, obor lékařství

 Praxe:

 • 1998 interní odd. NMSKB, Praha 1
 • 1999 Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Praha 2
 • 2000-2003 IV. interní klinika VFN, Praha 2 - pracovala na všeobecném interním odd. a v ambulanci, odd. gastroenterologickém a v ambulanci pro poruchy lipidového metabolismu
 • 2004 - 2008 asistentka v ordinaci PL pro dospělé MUDr. Šmatláka a MUDr. Šnajbergové, Vršovická 75a, Praha 10, v celkovém úvazku 0,75
 • 2008 – dosud – samostatně pracující lékař v ambulanci praktického lékaře pro dospělé, Nefromed s.r.o., .

 Specializace:

 • 2002 atestace vnitřní lékařství I. st.
 • 20.11.2007 atestace Praktické lékařství pro dospělé

 Další znalosti:

 • Jazykové - NJ plynně, AJ, polština, ruština částečně

 

další lékaře postupně přidáváme :-)