Ceník

Vážení pacienti,

Jistě jste si všimli, že naše pracoviště poskytuje mimo běžné zdravotní péče také služby, které do standardu hrazené péče nespadají. Až doposud jsme tyto služby sami považovali víceméně za běžný standard, avšak se stoupajícími náklady na provoz nejsme schopni zajišťovat je v plném rozsahu bez vaší podpory.

Z tohoto důvodu jsme od 1. ledna 2022 nuceni přistoupit k vyjmutí až dosud běžných služeb z každodenního přístupu a vázat je na platbu za nadstandartní služby nehrazené ze zdravotního pojištění.

Jedná se zejména o:

 • Zasílání lékařských zpráv a laboratorních výsledků elektronicky
 • elektronická komunikace s pracovištěm (email)
 • Komfort v čekárnách včetně nabídky nápojů(Watercooler ), internetové konektivity a možnosti sledování televize
 • Možnost přímého elektronického objednání – od 1.1.2022 – pro pacienty je vytvořen přímý přístup do objednávacího kalendáře
 • zajištění dodávky inkontinenčních pomůcek přímo domů – pro pacienty registrované u našich praktických lékařů

Platba za nadstandardní balíček Prémium

 • Pro pacienty registrované u našich praktických lékařů: 1000 Kč / rok
 • Pro pacienty ambulantních specialistů, kteří jsou nás v trvalé péči: 500 Kč / rok
  • Jedná se o ty pacienty, kteří přicházejí na pravidelné kontroly
  • Neplatí to pro pacienty, kteří přijdou k jednorázovému vyšetření
  • Poplatek se platí pouze jednou, pokud někdo dochází k více specialistům, platí tedy pouze 500 Kč.
 • Platí na dobu 12 měsíců od data úhrady

Již funguje možnost přímé komunikace s ošetřujícím lékařem včetně možnosti přímého zasílání naskenovaných lékařských zpráv z jiných pracovišť pacientem.

Odkaz naleznete na našem webu pod jednotlivými odbornostmi : OBJEDNAT SE ONLINE

Proto vás prosíme, abyste si při nejbližší návštěvě našeho pracoviště sdělili svou e-mailovou adresu a zkontrolovali správnost telefonního čísla.

Jak zaplatit registraci

 • Platba převodem na účet: 1122077/5500
 • Variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka)
 • Specifický symbol: 2024

Ceník pro samoplátce

Ceník běžných výkonů pro samoplátce nebo výkony nehrazené ze zdravotního pojištění.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

 • Konečná cena je závislá na rozsahu a způsobu vyšetření nebo léčby — informujte se prosím při objednávání na recepci.
 • Metody platby: hotovost / platební karty — uhradíte ihned na recepci po vyšetření.

od 1.6.2024

Administrativní úkony
Potvrzení pro zbrojní průkaz 1 000 Kč
Potvrzení pro řidičský průkaz nový 700 Kč
Potvrzení pro řidičský průkaz prodloužení 500 Kč
Vstupní vyšetření do zaměstnání Zhotovení posudku 600 Kč
Vystavení zdravotního průkazu U pacientů s platným zdravotním pojištěním zahrnuje i bakteriologické výtěry 350 Kč
Výpis z dokumentace Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 400 Kč

 

Příplatky
Neomluvená objednaná návštěva 500 Kč
Cizojazyčná komunikace (angličtina) 500 Kč

 

Praktický lékař pro dospělé
Odběr krve Odběr krve ze žíly. Včetně ceny odběrového materiálu 200 Kč
Celkové vyšetření Anamnéza, fyzikální vyšetření, zhodnocení dosavadní léčby a nastavení dalšího léčebného postupu a doporučení případných dalších vyšetření 2 000 Kč
Cílené vyšetření Vyšetření zaměřené na konkrétní zdravotní problém, zhodnocení dosavadní léčby a stanovení dalšího léčebného postupu 1500 Kč
Vyšetření okultního krvácení TOKS Stanovení hladiny Hemoglobinu ve stolici 300 Kč
Vyšetření C reaktivního proteinu Rozlišení bakteriální a virové infekce 200 Kč
Stanovení streptokokového antigenu Rychlý test k průkaz infekce streptokokem A 200 Kč
Aplikace injekce a očkování Nezahrnuje cenu očkovací látky 200 Kč
Vyšetření vzorku moči 100 Kč

 

Kožní - vyšetření
Komplexní vyšetření lékařem Anamnéza, fyzikální vyšetření, zhodnocení dosavadní léčby a nastavení dalšího léčebného postupu 2000 Kč
Cílené vyšetření lékařem Vyšetření zaměřené na konkrétní zdravotní problém, zhodnocení dosavadní léčby a stanovení dalšího léčebného postupu 1500 Kč
Kontrolní vyšetření lékařem Kontrola efektu léčby 700 Kč
Digitální dermatoskop

Vyšetření znamének dermatoskopem

800  Kč
Fotodokumentace přístrojem Dermogenius Vyšetření znaménka dermatoskopem včetně fotodokumentace přístrojem Dermogenius s možností sledování změn v čase

1 200 Kč

Histologie kožní pro samoplátce Laboratoře Plzeň

1500 Kč

 

Kožní - zdravotní výkony
Odstranění malých lézí (tekutý dusík, CO2, kauter) 1 ložisko  / 2 - 5 ložisek/6-10 ložisek
200 Kč / 600 Kč/900 Kč
Odstranění malých lézí dusík+abaze 1-3 ložisek(4 a více ložisek 400 Kč/600 Kč
Lokální anestezie Supracain 4% 1 útvar 200 Kč
Aplikace injekce s.c, i.m, i.v Cena bez léčivé látky 200 Kč

 

Ultrazvuková vyšetření
1 orgánu Vyšetření jednoho orgánu 700 Kč
Krčních tepen Karotické a vertebrální tepny 1 200 Kč
Břicha Břišní orgány včetně ledvin a břišních cév s použitím barevného dopplera 1 500 Kč
Cév končetin Cévy končetin včetně vyšetření průtokových parametrů Dopplerem 1 600 Kč
ECHO-echokardiografie uz srdce 1 500 Kč

 

Interní vyšetření a alergologické vyšetření
EKG
Zhotovení a vyhodnocení EKG záznamu lékařem
300 Kč
Komplexní interní vyšetření

Anamnéza, fyzikální vyšetření, zhodnocení dosavadní léčby a nastavení dalšího léčebného postupu

2000 Kč
Cílené interní vyšetření Vyšetření zaměřené na konkrétní zdravotní problém, zhodnocení dosavadní léčby a stanovení dalšího léčebného postupu 1500 Kč
Kontrolní interní vyšetření Kontrola efektu léčby 700 Kč
Spirometrie Vyšetření plicních objemů, kapacit a průtoků (cena obsahuje i náustek)

400 Kč

Vyšetření mimo ordinační dobu   Na vyžádání pacienta, a podle časových možností lékaře

500 Kč za každých  započatých 30 min.

 

 

 

Jiné
Druhý názor odborníka U pacientů již sledovaných na jiném pracovišti 1 000 Kč
Zpráva v cizím jazyce 500 Kč
Odběr krve Odběr krve ze žíly. Včetně ceny odběrového materiálu 200 Kč
Aplikace injekce a očkování Nezahrnuje cenu očkovací látky 200 Kč

 

Nenašli jste co jste hledali?
Podrobné ceníky naleznete také u konkrétních oborů lékařské péče.