Vyšetřujeme retinopatii u diabetiků

VYŠETŘUJEME DIABETICKOU RETINOPATII
přístrojem AIRDOC firmy Novatin
 
 
 
Co je diabetická retinopatie?
Jedná se o závažné onemocnění cév oční sítnice a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou slepoty u diabetiků. V důsledku špatně kompenzované cukrovky způsobuje vysoká hladina cukru v krvi ucpání a poškození drobných cév, kterými je sítnice protkána, a dochází tak k poruše prokrvení sítnice.
 
Jak se projevuje diabetická retinopatie?
Postižený člověk si nemusí hned všimnout, že se jeho zrak zhoršil. U proliferativní diabetické retinopatie se poškození sítnice prohlubuje. Cévy vrůstají do sklivce, dochází k častějšímu krvácení a tvorbě jizev, což může vést i k odchlípení sítnice. Krvácení silně poškozuje zrak.
 
Vyšetření je hrazeno pojišťovnou u diabetiků 1x za rok.