Smluvní pojišťovny

Naprostá většina zdravotní péče je kryta z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nabízíme však i zdravotní péči samoplátcům.