dne 29.10 bude mimo provoz email objednavky@nefromed.cz využijte tel. recepce 212 248 360

Ceník

Ceník pro samoplátce

Ceník běžných výkonů pro samoplátce nebo výkony nehrazené ze zdravotního pojištění.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

  • Konečná cena je závislá na rozsahu a způsobu vyšetření nebo léčby — informujte se prosím při objednávání na recepci.
  • Metody platby: hotovost / platební karty — uhradíte ihned na recepci po vyšetření.
Administrativní úkony
Potvrzení pro zbrojní průkaz 1 000 Kč
Potvrzení pro řidičský průkaz nový 500 Kč
Potvrzení pro řidičský průkaz prodloužení 300 Kč
Vstupní vyšetření do zaměstnání Zhotovení a vyhodnocení EKG záznamu lékařem 500 Kč
Vystavení zdravotního průkazu U pacientů s platným zdravotním pojištěním zahrnuje i bakteriologické výtěry 350 Kč
Výpis z dokumentace Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 200 Kč

 

Příplatky
Neomluvená objednaná návštěva 500 Kč
Cizojazyčná komunikace (angličtina) 500 Kč

 

Praktický lékař pro dospělé
Odběr krve Odběr krve ze žíly. Včetně ceny odběrového materiálu 150 Kč
Celkové vyšetření Anamnéza, fyzikální vyšetření, zhodnocení dosavadní léčby a nastavení dalšího léčebného postupu a doporučení případných dalších vyšetření 1 000 Kč
Cílené vyšetření Vyšetření zaměřené na konkrétní zdravotní problém, zhodnocení dosavadní léčby a stanovení dalšího léčebného postupu 500 Kč
Vyšetření C reaktivního proteinu Rozlišení bakteriální a virové infekce 200 Kč
Stanovení streptokokového antigenu Rychlý test k průkaz infekce streptokokem A 200 Kč
Aplikace injekce a očkování Nezahrnuje cenu očkovací látky 100 Kč
Vyšetření vzorku moči 80 Kč

 

Kožní - vyšetření
Komplexní vyšetření lékařem Anamnéza, fyzikální vyšetření, zhodnocení dosavadní léčby a nastavení dalšího léčebného postupu 1 200 Kč
Cílené vyšetření lékařem Vyšetření zaměřené na konkrétní zdravotní problém, zhodnocení dosavadní léčby a stanovení dalšího léčebného postupu 800 Kč
Kontrolní vyšetření lékařem Kontrola efektu léčby 500 Kč
Digitální dermatoskop

Vyšetření znamének dermatoskopem, 1 útvar/ každý další útvar

500 Kč / 250 Kč
Fotodokumentace přístrojem Dermogenius Vyšetření znaménka dermatoskopem včetně fotodokumentace přístrojem Dermogenius s možností sledování změn v čase 1 000 Kč

 

Kožní - zdravotní výkony
Odstranění malých lézí (tekutý dusík, CO2, kauter) 1 - 2 / 3 - 5 lžisek 280 Kč / 500 Kč
Lokální anestezie Supracain 4% 1 útvar 180 Kč
Aplikace injekce s.c, i.m, i.v Cena bez léčivé látky 80 Kč

 

Ultrazvuková vyšetření
1 orgánu Vyšetření jednoho orgánu 300 Kč
Krčních tepen Karotické a vertebrální tepny 950 Kč
Břicha Břišní orgány včetně ledvin a břišních cév s použitím barevného mapování krevního toku bez doppleru 700 Kč
Cév končetin Cévy končetin včetně vyšetření průtokových parametrů Dopplerem 950 Kč
Prsou Včetně spádových lymfatických uzlin 400 Kč

 

Interní vyšetření
EKG
Zhotovení a vyhodnocení EKG záznamu lékařem
200 Kč
Komplexní interní vyšetření

Anamnéza, fyzikální vyšetření, zhodnocení dosavadní léčby a nastavení dalšího léčebného postupu

1 200 Kč
Cílené interní vyšetření Vyšetření zaměřené na konkrétní zdravotní problém, zhodnocení dosavadní léčby a stanovení dalšího léčebného postupu 750 Kč
Kontrolní interní vyšetření Kontrola efektu léčby 300 Kč
Vyšetření mimo ordinační dobu   Na vyžádání pacienta, a podle časových možností lékaře 500 Kč za každých  započatých 30 min.

 

Jiné
Druhý názor odborníka U pacientů již sledovaných na jiném pracovišti 700 Kč
Zpráva v cizím jazyce 500 Kč
Náústek pro spirometrické vyšetření 50 Kč
Odběr krve Odběr krve ze žíly. Včetně ceny odběrového materiálu 150 Kč
Aplikace injekce a očkování Nezahrnuje cenu očkovací látky 80 Kč

 

Nenašli jste co jste hledali?
Podrobné ceníky naleznete také u konkrétních oborů lékařské péče.