PLATBY ZA NADSTANDARTNÍ SLUŽBY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Vážení pacienti,

Jistě jste si povšimli, že naše pracoviště poskytuje mimo běžné zdravotní péče také služby, které do standardu hrazené péče nespadají. Až doposud jsme tyto služby sami považovali víceméně za běžný standard, avšak se stoupajícími náklady na provoz nejsme schopni zajišťovat je v plném rozsahu bez vaší podpory.

Z tohoto důvodu jsme od 1. Ledna 2022 nuceni přistoupit k vyjmutí až dosud běžných služeb z každodenního přístupu a vázat je na platbu za nadstandartní služby nehrazené ze zdravotního pojištění.

Jedná se zejména o:

  • Zasílání lékařských zpráv a laboratorních výsledků elektronicky
  • Komfort v čekárnách včetně nabídky nápojů( Watercooler , automat na kávu), internetové konektivity a možnosti sledování televize
  • Možnost přímého elektronického objednání – od 1.1.2022 – je pro pacienty  vytvořen přímý přístup do objednávacího kalendáře
  • zajištění dodávky inkontinenčních pomůcek přímo domů – pro pacienty registrované u našich praktických lékařů

Platba za soubor nadstandardního balíčku Premium činí pro pacienty registrované u našich praktických lékařů 1000 Kč za rok.

Pro pacienty ambulantních specialistů, kteří jsou nás v trvalé péči je to 500 Kč za rok.

Jedná se o ty pacienty, kteří přicházejí na pravidelné kontroly, neplatí to pro pacienty, kteří přijdou k jednorázovému vyšetření. Poplatek se platí pouze jednou, pokud někdo dochází k více specialistům, platí tedy pouze 500 Kč.

Platí na dobu 12 měsíců od data úhrady.

Již funguje   možnost přímé komunikace s ošetřujícím lékařem včetně možnosti přímého zasílání naskenovaných lékařských zpráv z jiných pracovišť pacientem.

Toto naleznete na našem webu pod každou odborností:OBJEDNAT SE ONLINE.

Proto vás prosíme, abyste si při nejbližší návštěvě našeho pracoviště sdělili svou e-mailovou adresu a zkontrolovali správnost telefonního čísla.

Platba převodem na účet : 1122077/5500

Variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol : 2024