MUDr.Krpatová nepřítomna pro nemoc 19.11-3.12

Pro nemoc MUDr. Krpatovu zastupuje částečně MUDr.Lukáč